LOGO FORZA RITMICA GENT

Aanspreekpunt integriteit (API)


Een onafhankelijk aanspreekpunt integriteit (API) is een laagdrempelig aanspreekpunt, een vertrouwenspersoon voor sporters, ouders, trainers of andere betrokkenen met een vraag, vermoeden of klacht rond mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Deze persoon draagt er mee zorg voor dat het beleid voldoende aandacht geeft aan preventie        van en omgaan met grensoverschrijdend gedrag. Gymfed streeft er naar dat elke club zijn eigen aanspreekpunt integriteit binnen de clubwerking aanstelt.


Het aanspreekpunt integriteit binnen Forza Ritmica Gent is Lara Daels. Je kan haar bereiken in de club of via lara.daels@forzaritmica.be.


Hiernaast beschikt Gymfed eveneens over een eigen Gymfed API.

We nemen elke klacht ernstig

Ervaar je problemen en wens je hierover te praten? Gymfed neemt elke klacht ernstig en behandelt deze met de nodige discretie.

Je kan steeds terecht bij jouw club-API of bij de Gymfed API, Caroline Jannes.

  • Mail
  • GSM: 0485 63 39 37